DANA KULICHOVÁ - O MNE

Moje prvé stretnutie s metódou ONE BRAIN bolo v roku 1996.

Táto metóda ma oslovila svojou jemnosťou a efektívnosťou pri riešení problémov. Do roku 2000 som prešla výcvikovým programom 11.kurzov, ktoré na Slovensku prednášala americká lektorka p. Carol Ann Hontz.

 

 

V súčasnoti pacujem ako konzultant facilitátor a pokročilý inštruktor metódy ONE BRAIN. Neustále sa venujem vzdelávaniu v tejto oblasti absolvovaním programov THREE IN ONE / Bratislava,Praha,Budapešť/, ktoré prednášajú lektori zo zahraničia. Zároveň som získala oprávnenie - vyučovať kurzy metódy ONE BRAIN, viesť semináre so zameraním na:

  • znižovanie stresu,   
  • motivačné prednášky,  
  • vyučovať krátke programy,   
  • poskytovať individuálne sedenia s klientami.