Harmonizovanie rodinných systémov

Podľa BERTA HELLINGERA

Existuje fenomén, ktorý každý z nás pozná - často nerobíme to, čo chceme, ale pristihneme sa, že robíme to, čo nechceme. A je mnohokrát ťažké nerobiť, to čo nechceme a robiť to čo chceme. V mene spoupatričnosti s našou rodinou (často iba na podvedomej úrovni) zdieľame šťastie aj nešťastie našich predkov, preberáme ich nedokončené úlohy, ich zodpovednosť, ich chyby alebo ich odsúdime a vytlačíme zo svojho srdca, čím sa odrežeme od sily, ktorá prúdi z nášho rodinného systému.

Cieľom práce s rodinnými systémami je pomôcť človeku pochopiť korene problému a navodiť harmóniu v neharmonických vazbách. Spoznať vplyv predchádzajúcich generácií na náš život a na životy našich blízkych, aby sme tým podporili lásku v našich vzťahoch a riešili problémy ktoré nás trápia.

Harmonizácia rodinných systémov je veľmi hlbokou metódou, ktorá slúži k odkrývaniu skrytých dynamík, ktoré spájajú jednotlivca s jeho vlastnou rodinou. Záverečné rozostavenie, v ktorom sa všetci účastníci cítia dobre, majú svoje miesto, sú milovaní a uznávaní, je obrazom tohto rišenia. Na skupinovej práci sa môžu zúčastniť: 

  • tí, čo cítia potrebu riešiť konkrétne problémové záležitosti,   
  • tí, čo prostredníctvom mnohých vhľadov chcú mať úžitok z účasti na skupinovej práci.