Metóda ONE BRAIN

 

Systém ONE BRAIN, metóda 3v1 vznikol v 70-tych rokoch.

Autori tohto systému sú odborníkmi v oblasti genetiky správania a medziľudských vzťahov.Pomocou tohto systému je možné riešiť akékoľvek fyzické alebo psychické problémy, ktoré vznikli ako následok silného negatívneho zážitku.

Jemný a nenásilný spôsob ako identifikovať a uvoľniť negatívne účinky strchu a bolesti z minulosti,ktoré zvyčajne poznáme ako pochybnosti, pocity neschopnosti, ale aj rôzne bolesti a zdravotné ťažkosti.

Metóda ONE BRAIN je alternatívna metóda, ktorá pomáha obnoviť fyzickú ale aj psychickú rovnováhu organizmu. V stresových situáciách, ktoré nás sprevádzajú od momentu počatia, prenatálneho vývoja, pôrodu, v detstve i v dospelosti, sa môže odpojiť až 75% kapacity nášho mozgu.Výsledkom môže byť pocit bezmocnosti, frustrácie.

Všetci Tí ktorých to zaujíma môžu mať osobnú skúsenosť s touto jemnou, neinvazívnou, vedeckou metódou a môžu získať nové sily pre tvorivejší a šťastný život.  

Pozitívne zmeny sme zaznamenali po odblokovaní:

  • bolesti chrbta,
  • trávenie,
  • obezita,
  • pomočovanie,
  • zajakavosť,
  • depresia a tréma,
  • vystupovanie na verejnosti,
  • problémy s učením,
  • sústrdenosťou,
  • strach z autorít a iné.