Kurzy 

Kurzy ONE BRAIN: sú vo všeobecnosti určené všetkým, ktorí chcú urobiť viac pre svoje fyzické a duševné zdravie. Učíme sa pracovať so svojimi emóciami, a tak prebrať zodpovednosť za svoje vlastné rozhodnutia, ktoré sme urobili, alebo neurobili. Súčasne sa na každom kurze učíme postupy a techniky s ktorými sme potom schopní pomôcť aj druhým.Bližšie sa o metóde ONE BRAIN a jej autoroch dozviete na www.amicusmind.sk  a www.3in1concepts.us.                                               

11 po sebe nasledujúcich kurzov Vás privedie na úroveň facilitátora:

 
  Trvání:
1.  NASTRJE PROFESIE 2dni
Uvádzajú základné techniky, s ktorými pracujeme: barometer správania, testovanie čistého svalového obvodu, veková regresia /bez použitia hypnózy/ ,odblokovanie emocionálneho stresu  
   
2.  ZÁKLADNÝ JEDNOTNÝ MOZOG  3 dni
Predstavuje systém" JEDNOTNÉHO MOZGU",detailne prepracovaný program na uvoľnenie energetických blokov mozgu a tela, ktoré spôsobuje poruchy učenia v škole  
   
 3.  KÓD TELA  4 dni
Vysvetľuje Štruktúry/Funkcie,aby nám umožnil pochopiť,ako naše rysy ovplyvňujú naše inštinktívne správanie a naše osobné systémy presvedčenia.  
   
 4.  JEDNOTNÝ MOZOG PRE POKROČILÝCH  4 dni
Prehlbuje znalosti ONE BRAIN o to ako nájsť a rozšíriť poznanie emocionálnych príčin dyslexie.  
   
 5.  HLASNEJŠIE AKO SLOVÁ  4 dni
Zvyšuje vlastné sebapoznanie, týkajúce sa našej inštinktívnej osobnosti  
   
 6.  ŠTRUKTURÁLNA NEUROLÓGIA  4 dni
Završuje výuku základných techník používaných v systéme "Jednotného mozgu" so zvláštnym dôrazom na esenciálnu energiu mozgu/tela.  
   
 7.  VZŤAHY V OHROZENÍ  4 dni
Rozvíjajú sebauvedomenie a oslobodzujú od nesprávneho chápania minulosti. Je to prvý z troch kurzov koncipovaných pre kandidátov na facilitátorov tak, aby im pomohol "byť lepší" osobne i vo všetkých vzťahoch.  
   
8.  SVALOVÉ OKRUHY, BOLESŤ a POROZUMENIE 4 dni
Zjednocuje princípy telesných činností so vzájomnou súčinnosťou svalov, mysľou a pamaťou.  
   
9.  DETSTVO,SEXUALITA a STÁRNUTIE 4 dni
Skúma do hĺbky ako prvých sedem rokov života ovplyvnilo zvyšok nášho osobného života, a ako ho môžeme zmeniť k lepšiemu.  
   
10. DOSPIEVANIE, ZRELOSŤ a LÁSKA 4 dni
Skúma korene našich osobných a profesionálnych úspechov alebo zlyhaní, ktoré ovplyvnili naše skúsenosti zdruhého a tretieho sedemročného cyklu života.Téma:  Balamutenie,Posluhovanie,Pomsta.  
   
 11. FACILITÁTORSKÝ KURZ  5 dní
 Je zameraný na overenie schopností a znalostí učiť kurzy od 1. do 4. Veľa času je venované na odblokovanie problémov s vyučovaním. Cieľom je stať sa naladenými na úspech pri vyučovaní kurzov i na osobné konzultácie.  

 

ZÁUJEM A PRIHLÁŠKY NA KURZY:

Na jednotlivé kurzy je potrebné sa prihlásiť 10 dní vopred.

 

Poplatok za kurz sa hradí v hotovosti pred začatím kurzu.