Individuálné sedenia

Vítaní sú všetci tí, ktorí cítia, že sa nachádzajú v situácii, alebo vzťahu (osobný alebo pracovný) v ktorom nie sú spokojní. Majú pocit, že nemôžu nič zmeniť. Počas individuálneho sedenia sa s klientom snažíme nájsť riešenie, kde ho v tejto chvíli nevidí.

Počas individuálneho sedenia sa venujeme konkrétnemu problému, s ktorým klient prišiel. Snažíme sa nájsť riešenie tam, kde v danej situácii rišenie nevidí. Počas práce je klient aktívne zapojený na riešení svojho problému, čo znamená, že ak mám problém, mám aj riešenie.

Cieľom celého procesu je uvoľniť negatívny emocionálny stres a zvýšiť pozitívnu motiváciu na dosiahnutie cieľa. Pracujeme so stresom na daný problém, nie s problémom samotným. Neurčujeme diagnózu a nenahrádzame prácu lekára.

Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred telefonicky na tel.: +421 (0) 903 057 309.

Miesto pre individuálne sedenia je: Hotel Filagor 3.posch. č.d. 301, Dubnica nad Váhom

Dĺžka trvania sedenia je 1-1,5 hod.