Zlepši uvedomenie učenia sa

7.2 - 9.2.2020 (3 dni)