Zlepši uvedomenie učenia sa

24. - 26.1.2020 (3 dni)